Nya miljoner ska ge asylsökande fler möjligheter

Även under 2018 kommer länsstyrelserna att fördela statsbidraget Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Bidraget ligger i år på 149,4 miljoner kronor. 

​Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Insatserna och aktiviteterna är riktade till personer över 18 år som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd, men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

Nya miljoner att söka på lika villkor

Som en del av uppdraget ingår att bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Totalt handlar det om 149,4 miljoner kronor som länsstyrelserna har att fördela till projektansökningar under 2018. 

Nytt för 2018 är att kommuner får större möjligheter att söka bidraget enligt en förordningsändring som träder i kraft den 1 februari. Kommuner ska på lika villkor som organisationer i det civila samhället kunna söka och ta del av statsbidraget för tidiga insatser.


Viktiga insatser för integrationsarbetet

Syftet med statsbidraget är att:

  • Motverka passivisering under asyltiden.
  • Underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden.
  • Främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Tidiga insatser för asylsökande.