Ny e-tjänst på Migrationsverkets webbplats för att meddela en kommuns ansvar för ensamkommande barn och unga

Migrationsverket har tagit fram en e-tjänst där kommuner kan se och ändra uppgifter om vilka ensamkommande barn och unga de ansvarar för. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 och har fram till nu kommunicerats via en blankett.

​Den 22 januari 2018 började de första kommunerna använda e-tjänsten. Migrationsverket har därefter anslutit kommuner till e-tjänsten etappvis. Målet är att alla kommuner ska kunna använda e-tjänsten från första kvartalet 2018. Migrationsverket meddelar kommunens utsedda kontaktperson och administratör när kommunen kan börja använda tjänsten.

 

På sidan e-tjänst för kommuner på Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om e-tjänsten