Migrationsverket har släppt sin februari prognos

Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och Migrationsverket gör bedömningen att utvecklingen kommer fortgå under året. Totalt väntas 23 000 personer söka asyl, varav 1 500 är ensamkommande barn. Nästa år väntas antalet asylsökande öka till 29 000, utifrån att den tillfälliga lagen upphör i mitten av det året.

Många är i den senare delen av asylprocessen
Den jämna utvecklingen tillsammans med att äldre ärenden har avgjorts, gör att Migrationsverket kan flytta fokus från mottagning och asylprövning till den senare delen av asylprocessen. Det innebär att mer kraft kommer att läggas på förvar, återvändande och domstolsprövning.

Läs hela nyheten och prognosen hos Migrationsverket.