Förstärkningar avseende §37-a medel

Regeringen meddelade i vårändringsbudgeten en förstärkning till länsstyrelserna avseende §37a-medel för flyktingguider och familjekontakter. Länsstyrelsen i Jönköping fattade den 12 oktober beslut om vilka insatser som beviljas medel.

Förstärkningen omfattade 15 mkr extra till insatser för föräldralediga och andra personer med små barn.

Kommuner har kunnat ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning har lämnats till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

För mer information, om bland annat ansökningstider och ansökningsformulär, besök länsstyrelsernas regionala webbplatser

En lista på beviljade §37a ansökningar under omgång två hittar ni här.