66 miljoner för flyktingguider och familjekontakter

Under juni månad kommer länsstyrelserna att dela ut omkring 66 miljoner kronor till kommunerna för deras arbete med flyktingguider och familjekontakter. Intresset för att söka medlen har varit stort.

Länsstyrelserna delar varje år ut utvecklingsmedel till kommuner runt om i Sverige för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. För 2018 hade länsstyrelserna initialt drygt 66 miljoner kronor att fördela. Regeringen har i vårändringsbudgeten aviserat om ett tillskott på 15 miljoner kronor som kommer att lysas ut under hösten.

En av årets prioriteringsgrunder har varit insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Totalt sett har länsstyrelserna fått in 221 ansökningar från kommuner runtom i landet. Av de som sökte fick 145 helt eller delvist bifall på sin ansökan.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna. Beslut har nu fattats i samtliga ärenden och pengarna kommer att betalas ut till de kommuner som fått bifall under vecka 25.

En lista på beviljade §37a ansökningar 2018 hittar ni här:

Beviljade §37a insatser 2018.pdf