Nya kommuntal för 2017

Den 9 februari fattade regeringen beslut om revidering av hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning under 2017. Nu har samtliga länsstyrelser beslutat om nya kommuntal för 2017

De länstal som regeringen har fattat beslut om bygger på de tre parametrarna befolkningsstorlek, arbetsmarknad och sammantaget mottagande av nyanlända och asylsökande. Utifrån de länstal som regeringen fattat beslut om fattar länsstyrelserna därefter beslut om mottagande på kommunnivå. I sin bedömning får länsstyrelserna, utöver dessa parametrar, även ta hänsyn till bostadssituationen i kommunerna.

Kommuntalen gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna boende. Merparten av de nyanlända ordnar sitt boende själva.

Efter att en länsstyrelse beslutat om kommuntal för sitt län tar Migrationsverket fram en årsplanering för kommunerna i länet. Årsplaneringen ligger till grund för 2017 års anvisningar till kommunerna, och anger när respektive kommun ska ta emot nyanlända för bosättning.

Reviderade kommun och länstal 2017