Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.

​− Yrkesverksamma som möter och arbetar med ensamkommande barn och unga behöver ha goda kunskaper och förutsättningar att ge dem vård och omsorg utifrån deras behov och rättigheter. Vi behöver till exempel lyfta insatser som rör frågor om våldsutsatthet utifrån flickor och pojkars olika behov, säger barnminister Åsa Regnér.

Läs hela pressmeddelandet "Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas" hos regeringen