Kvotflyktingar utgör en stor del av årets sista anvisningar till kommuner

Nästa år kommer Sverige ta emot fler kvotflyktingar än tidigare. För att mottagandet ska kunna påbörjas direkt i början av det nya året kommer Migrationsverket att behöva anvisa fler kvotflyktingar än vanligt under slutet av 2017. En del av dem som anvisas kommer att behöva tas emot innan årsskiftet, men den stora merparten från och med januari 2018.

Migrationsverket har av regeringen fått i uppdrag att överföra 3 400 kvotflyktingar till Sveriges kommuner under 2017, och för 2018 handlar det om totalt 5 000 personer. För att säkerställa att Sverige uppnår årets flyktingkvot, och för att underlätta inför nästa år, kommer en stor del av årets sista kommunanvisningar bestå av kvotflyktingar. Spritt över återstoden av året kommer anvisningarna att delas upp så här:

  • 200 kvotflyktingar kommer att anvisas under oktober för tas emot i en kommun i under 2017,
  • 300 kvotflyktingar kommer att anvisas under november för att tas emot i en kommun i januari och februari 2018.

Kvotanvisningarna kommer att ske inom ramen för det totala anvisningstalet för 2017. Det rör sig alltså inte om fler personer som får en kommun anvisad. Däremot behöver fördelningen av kvotanvisningar i dessa situationer kunna vara så flexibel som möjligt i förhållande till anvisningar av personer som anvisas från Migrationsverkets anläggningsboenden.

Målsättningen att fylla alla kvotplatser gör att många behöver anvisas mot årets slut

För att kunna ge så många som människor som möjligt chansen att vidarebosättas till Sverige värnar Migrationsverket om att utnyttja alla kvotplatser i högsta möjliga grad. Därför behöver Migrationsverket anvisa något fler personer än vad flyktingkvoten avser.

Det handlar om att många faktorer kan påverka kvotpersonens planerade resa. Personer kan bli sjuka eller nekas utresetillstånd i sista stund. Migrationsverket arbetar aktivt för att förebygga avbokningar i sista minuten, men trots det behövs möjligheten att kunna ersätta avbokningar med andra personer och familjer, och då har verket redan gjort dessa anvisningar. Det blir särskilt viktig ju närmare årsskiftet vi kommer.

- Om Migrationsverket misslyckas med till exempel 100 överföringar går de 100 platserna till spillo. Vi behöver skapa en säkerhetsmarginal för att kunna optimera utnyttjandet av de platser vi har fått av regeringen, förklarar Helena Kullberg enhetschef på Migrationsverkets vidarebosättningsenhet.

De personer som av olika skäl inte kommer iväg till Sverige innan årsskiftet får istället komma i början av det nya året. De räknas då av mot det nya årets kvotmottagande, och platserna som inte utnyttjades under 2017 anses som förbrukade om de inte ersätts.

- Skulle alla personer, mot förmodan, kunna resa enligt plan kommer vi helt enkelt att medvetet få senarelägga inresan ett par veckor över årsskiftet så att de som inte ryms inom våra 3 400 platser för i år istället räknas av för nästa år, berättar Helena Kullberg.

Under hösten och vintern planerar Migrationsverket att ta fram mer webbinformation om hur mottagandet av kvotflyktingar går till för kommuner.

Det finns redan nu en PDF med tips och råd för kommuner som ska ta emot kvotflyktingarPDF

Du kan också läsa mer om Sveriges flyktingkvot på Migrationsverkets sidor som riktar sig till allmänheten