Tidsbegränsade uppehållstillstånd börjar löpa ut i augusti


I slutet av augusti löpte de första tidsbegränsade tillstånden som beviljats på grund av skydd ut. Personer som vill bo kvar i Sverige behöver därför ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Migrationsverket har tagit kontakt med de personer som har ett tillstånd som löper ut, men vi ser gärna att andra aktörer som kommer i kontakt med dessa personer hjälper till att påminna om vikten av att förlänga tillstånden.

Om ansökan kommer in för sent

Om en ansökan kommer in efter att det nuvarande tillståndet gått ut riskerar personen att förlora förmåner som etableringsstöd, studiebidrag och föräldrapenning och måste åter skrivas in i Migrationsverkets mottagningssystem. Migrationsverket kan inte garantera att de personer som fått hjälp med bosättning får bo kvar i samma kommun om de inte lämnar in sin ansökan i tid.

De personer som har ett tidsbegränsat tillstånd som är på väg att löpa ut får ett påminnelsebrev via post, men vi ser gärna andra aktörer som kommer i kontakt med dessa personer hjälper till att berätta om hur en tillstånd förlängs. 

Måste boka tid för att ansöka om förlängning

De personer som vill lämna in en ansökan ska först boka en tid på något av de kontor som arbetar med förlängningsärenden. Tiden bokas via Migrationsverkets webbplats och mötet måste infalla innan det tidigare tillståndet löper ut. En bokad tid kan inte likställas med en inlämnad ansökan eftersom en sådan ska lämnas in personligen. 

Information om hur det går till att ansöka om förlängning finns på Migrationsverkets webbplats på flera språk.

Migrationsverket har tagit fram en affisch som andra aktörer gärna få sätta upp på lämpliga platser. Affischen finns på:

Svenska

Engelska

Arabiska

Kurmandji

Tigrinska