På flykt och försvunnen - en nationell konferens om utsatta barn i migration

Sedan januari 2016 har länsstyrelserna arbetat med ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Arbetet har bland annat resulterat i en nationell kartläggning och ett metodstöd för regional samverkan. Under året har även ett antal konkreta åtgärdsförslag lämnats till regeringen. 

Målet med dagen är att samla nyckelaktörer från hela Sverige för att diskutera vad som blir viktigast i det fortsatta arbetet och hur vi på alla nivåer säkerställer barnets rätt till skydd och trygghet.

​Vi tittar tillbaka på det som har gjorts under de senaste två åren. Men framförallt behöver vi prata om hur vi arbetar vidare med att stärka skyddet runt de barn och unga som kommer utan vårdnadshavare till Sverige och Europa. Under konferensen lyfts samarbetet inom EU, det nationella arbetet är i fokus och lokala/regionala goda exempel presenteras.

Målgrupp

Politiker, tjänstemän hos berörda nationella myndigheter, kommunrepresentanter och civilsamhällets aktörer.

Bland talarna

Åsa Regnér, barn- och äldreminister
Viktor Banke, asylrättsjurist och författare

Program och anmälan

Save the date (program kommer inom kort)

Välkommen med din anmälan senast den 21 november. Vid konkurrens om platser förbehåller vi oss rätten att begränsa antal deltagare från samma organisation och geografiska hemvist. Slutlig bekräftelse på anmälan kommer separat per mail, dock senast 21 november.

Anmäl dig här till: nationell konferens om utsatta barn i migration