Nytt nummer av Migrationsverkets nyhetsbrev om ensamkommande barn

Migrationsverket har publicerat ett nytt nummer av "Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar".

​ Fram till och med 31 oktober har 1 104 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige under 2017. Av dessa var 246 flickor vilket motsvarar cirka 22 procent. Den 31 oktober var 11 349 asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, varav 8 812 från Afghanistan.

Läs hela nyhetsbrevet på Migrationsverkets webbplats.