Migrationsverket fortsätter avvecklingen av boendeplatser under 2018

Sedan 2016 avvecklar Migrationsverket de tillfälliga boenden som upphandlats under de senaste åren. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer trenden med allt färre asylsökande att hålla i sig och därför måste antalet boendeplatser fortsätta att anpassas till detta.

Då allt färre söker asyl i Sverige fortsätter Migrationsverket successivt att minska antalet boendeplatser under 2018. Migrationsverket kommer under 2018 även att avveckla egendrivna kollektiva boenden där de sökande inte har möjlighet till matlagning. Parallellt med detta startar nu Migrationsverket planeringen för att säga upp lägenheter under 2018.

Fem av myndighetens regioner kommer att avveckla totalt cirka 13 700 boendeplatser i lägenheter, med ungefär fyra personer i varje boende och cirka 2 100 platser i kollektiva boenden.

Läs mer om Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018