Migrationsverket släpper prognos för hur många som kommer söka skydd i Sverige

Omkring 23 500 personer uppskattas söka skydd i Sverige i år enligt Migrationsverkets prognos. Det är en sänkning av planeringsantagandet med 1 500 personer jämfört med föregående prognos. Även prognosen för nästa år justeras ned.


Den restriktiva migrationspolitiken i EU och olika medlemsländer håller i sig och efter ett nytt förslag från EU-kommissionen har Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike och Danmark aviserat att de kommer förlänga sina gränskontroller. Migrationsverkets bedömning är att den restriktiva utvecklingen kommer att fortsätta även under 2018.

Läs hela nyheten och prognosen hos Migrationsverket.