15 200 personer ska få hjälp med bosättning enligt länstalen för 2018

Regeringen har beslutat att 15 200 nyanlända personer tas emot i kommuner enligt bosättningslagen nästa år. Det handlar alltså om färre personer än 2017.