Årsplanering för 2018 har skickats till kommunerna

Nu har Migrationsverket skickat ut den första versionen av årsplaneringen för 2018 till landets kommuner. Årsplaneringen visar hur många nyanlända personer som varje kommun ska få anvisade per månad under ett år, och fungerar som ett planeringsverktyg för kommuner och Migrationsverket.

Syftet med en årsplanering är att skapa förutsättningar för att både kommuner och Migrationsverket ska kunna planera mottagandet och anvisandet av nyanlända personer.

Alla kommuners årsplaneringar för 2018

Migrationsverkets informationsbrev som skickades ut tillsammans med årsplaneringen

Läs mer om årsplaneringen