Sverige tillsammans - Regionala konferenser om mottagande och etablering av nyanlända

Under årets fyra första månader arrangerande Länsstyrelserna runt om i landet regionala konferenser under namnet Sverige tillsammans. Syftet var att utbyta erfarenheter och dela goda regionala exempel för mottagande och etablering.
Den 12 oktober 2015 arrangerade statsminister Stefan Löfven den nationella konferensen Sverige tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Därefter tog länsstyrelserna vid och arrangerade regionala konferenser på samma tema.

Under januari till april 2016 genomförde Länsstyrelserna på Regeringens uppdrag sammanlagt 17 regionala konferenser under namnet Sverige tillsammans för att informera om resurser och förutsättningar för kommuner och landsting.

Konferenserna syftade även till att utbyta erfarenheter och dela goda regionala exempel för mottagande och etablering.

På konferenserna deltog, förutom kommuner och landsting, Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Boverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och Sveriges Kommuner och Landsting(SKL)