Goda exempel

Här har hittar ni goda exempel på strukturell nivå samt på praktisk nivå. Vidare vill vi bidra med exempel på konferenser som ordnats med sfi som tema.

Exempel på strukturell samverkan

Nedan finner du goda exempel på strukturell nivå. Förutom formella samverkansdokument kan sfi-rektorsnätverk utgöra goda exempel på strukturell nivå.

Sfx – en snabbare väg till svenska språket och yrkesarbete (Stockholms län)

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika yrkesområden, men flera är på gång. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.
Sfx – en snabbare väg till svenska språket och yrkesarbete

Svenska för ingenjörer, del av Sfx  (Stockholms län)

Sfinx är en anpassad utbildning för dig som har en ingenjörsutbildning från ett annat land och som nu studerar på Sfi. Under studietiden varvar du studier i svenska med kurser på Kungliga tekniska högskolan (KTH).Utbildningen startar fyra gånger per år. Två gånger i Järfälla (januari och september) och två gånger i Stockholm (mars och november). Efter avslutad kurs förväntas du kunna söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Svenska för ingenjörer, del av Sfx 

SpråkSam (Stockholmsområdet)

Cirka 300 vårdbiträden och undersköterskor får, inom ramen för SpråkSam, språk- och vårdutbildning på arbetsplatserna under arbetstid, en halv dag i veckan. Utbildningen ges av språk- och vårdlärare från kommunernas vuxenutbildning och sfi. Unikt för SpråkSam är att hela arbetsplatsen – även arbetskamrater och chefer – engageras. En central tanke är att språkutveckling och språkinlärning ska bli en del av den vardagliga verksamheten på arbetsplatserna. SpråkSam arbetar för att skapa språkutvecklande miljöer, det vill säga tillåtande miljöer där alla ska våga fråga och uppmärksamma språkliga problem och missförstånd, och där arbetsplatsen kan hantera språkproblem.

Exempel på samverkan på praktisk nivå

Nedan kan du läsa om exempel på yrkeinriktad och individuellt anpassad sfi.

Yrkesutbildningar i Gävleborgs län

Yrkesutbildningarna bygger på de erfarenheter som gjordes i projektet och påsamverkan mellan kommunerna i Gävleborgs län, Arbetsförmedlingen ochLänsstyrelsen. Deltagaren går en arbetsmarknadsutbildning (AUB) som kombineras med Sfi undervisning och yrkessvenska. Utbildningen är något längre än ordinarie AUB och är anpassad till målgruppen. Den är på heltid och all undervisning sker på sammaort. Deltagaren erhåller aktivitetsstöd och resersättning.
Läs mer om arbetsmarknadsutbildning med Sfi.

Omvårdnadsutbildning med svenska som yrkesspråk, Värmlands län, Säffle kommun

Intensivsvenska – yrkesspråk – fokus på arbete.

Projektet Utländska Akademiker, Västra Götaland

I Västra Götaland och Halland arbetade Projekt Utländska Akademiker på bred front för att vägen till ett kvalificerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projektet pågick 2009-2012. Erfarenheter och metoder finns samlade slutrapport med bilagor.

Digital teknik i undervisningen – sfi-online à la Kronoberg

Sfi-online, via webben och genom Adobe connect, är en metod för sfi-undervisning som har utvecklats av Lärcentrat i Åseda, Uppvidinge kommun – med sfi-rektorn som kontaktperson. Sfi-online har under flera års tid ekonomiskt stöttats av §26-medel, och innebär att eleven kan delta i sfi-undervisningen via en dator med kamera - och datorn kan finnas i personens hem, i en skola i en helt annan kommun, på ett bibliotek m.m. Såväl föräldralediga sfi-studerande, dem med flexibel arbetstid eller de som har svårt att pendla till sfi-lokalen pga. dåliga allmänna kommunikationer kan delta via denna webb-undervisning. Även läraren kan vara flexibel, och befinnas sig i hemmet eller utomlands. Genom sfi-online går det enkelt att dela dokument mellan lärare och elever. Det är lika enkelt att ha undervisningen från lärarens håll som att låta alla elever delta i en konversation eller bara ha en kommunikation mellan läraren och en viss elev. Sfi-undervisningen sparas på en webblänk under viss fastställd tid (minst en vecka), vilket gör att eleven kan gå tillbaka till lektionen för repetition. Utbildning för sfi-lärare i tekniken med sfi-online har pågått under höst och vinter 2011/12 för ytterligare spridning i länet av metodiken, och med särskild stöttning för alla sfi-rektorer.  Genom att Adobe connect används kan i princip landets alla kommuner egentligen knyta an till denna webblösning. De flesta kommuner eller regionförbund har licens på Adobe connect, om inte är den relativt billig. Det övriga som krävs är en dator med internetuppkolling och kamera/headset – sedan kan lektionerna starta! 
Kontaktperson är sfi-rektor Daniel Söderberg, Uppvidinge kommun – daniel.soderberg@uppvidinge.se, telefon 0474-471 32.