Sfi-projekt som beviljats medel (§37)

Länsstyrelsernas fokusgrupp för sfi har sammanställt vilka projekt med inrikting sfi, som beviljats medel enligt § 37 under åren 2011 - 2015.