Samhällsorientering för nyanlända 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Högt deltagande och god kvalitet men också ett behov av bättre samordning mellan kommuner och Arbetsförmedling.
Så kan man sammanfatta Länsstyrelsens senaste rapport om samhällsorientering.

Länsstyrelsernas femte rapport om samhällsorientering visar att det beräknade deltagandet är högt, cirka 80 procent av målgruppen i etableringen får samhällsorientering. Kvaliteten rapporteras överlag vara god, men det finns behov av ett fortsatt processtöd för att underlätta samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen samt utveckling av material och metoder.

Majoriteten av kommunerna erbjuder samhällsorientering och då på modersmål. Samverkan krävs för säkrare uppföljning, rapportering och för att ytterligare öka deltagandet. Det finns stora skillnader i genomförande av samhällsorientering mellan olika orter i landet. Även samverkan mellan kommuner är viktigt för att uppnå en samhällsorientering enligt förordningens intentioner.

Samhällsorientering är en komplex insats och kräver kommunikatörer med hög kompetens. Många kommuner signalerar att de har behov av en basutbildning för kommunikatörer, helst utifrån en nationell standard. Det finns även behov av en bättre nationell samordning av och för erfarenhetsutbyte och utbildning.
Kommentar: