Hur arbetar vi systematiskt med ett integrationsperspektiv i landsbygdsutveckling?

Löpnummer:
2015:01 Länsstyrelsen Stockholm
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-624-4 
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
 
Rapporten sammanfattar ett länsstyrelsegemensamt projekt vars mål har varit att underlätta för länsstyrelserna att genom Landsbygdsprogrammet bidra till prioriteringen om social inkludering och ökad mångfald på landsbygden.

I rapporten föreslås ett arbetssätt där olika typer av kompetenser och erfarenheter samverkar. Materialet bidrar med erfarenheter från tidigare programperiod och ett bredare underlag för statistiska analyser för bättre förståelse av befolkningen på landsbygden.
Kommentar: