Nyhetsbrev nummer 2 2015

Framsida av nyhetsbrevet
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
 
I detta nummer kan du bland annat läsa om:
- Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans
- Ny proposition om flyktingmottagande
- Mottagandet av nyanlända under år 2016
Kommentar: