Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn av samhällsorientering för nyanlända

Löpnummer:
 
Diarienummer:
851-1645-2018
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
 
Regeringen uppdrog den 15 februari 2018 till Länsstyrelsen Jönköping att göra en översyn av samhällsorientering för nyanlända.  Bakgrunden till uppdraget är bl.a. regeringens bedömning att normer, värderingar och värdeladdade frågor bör ges ökat utrymme inom samhällsorienteringen. 

​I uppdraget ingår att inventera och ge förslag kring utveckling av material, rekrytering och utbildning av samhälls- och hälsokommunikatörer och stödmaterial till offentliganställda som möter nyanlända. Uppdraget omfattar även att ge förslag om hur man kan säkerställa kvalitet i utförandet av samhällsorienteringen.

Övergripande frågor om rapporten och länsstyrelsernas uppdrag:
Gabriella Strååt, nationell samordnare för länsstyrelsernas integrationsuppdrag
Tfn 010-224 73 47, 072-527 53 82
gabriella.straat@lansstyrelsen.se

Frågor om boken ”Om Sverige” och informationsverige.se:
Pia Falck, funktionschef vid Länsstyrelsen Västra Götaland
Tfn 010-224 44 77
pia.falck@lansstyrelsen.se

Eller

Talieh Ashjari, enhetschef vid Länsstyrelsen Västra Götaland
Tfn 010-224 45 31
Talieh.Ashjari@lansstyrelsen.se

Frågor om MILSA Utbildningsplattform:
Katarina Carlzén, projektledare för MILSA Utbildningsplattform vid Länsstyrelsen Skåne
Tfn 073-392 15 28
Katarina.Carlzen@lansstyrelsen.se


Kommentar: