Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Regeringen har fattat beslut om propositionen Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Propositionen innehåller förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

​Det är viktigt att behålla kontinuitet och ordning i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Förslagen innebär att de tidsbegränsade uppehållstillstånden inte orsakar glapp i olika välfärdssystem.

Läs mer om propositionen hos regeringen.