EU-pengar för att utveckla samhälls- och hälsokommunikation

Länsstyrelsen Skåne har beviljats medel av den Europeiska Socialfonden för att under 2017-2020 ansvara för ett utvecklingsarbete med en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända flyktingar.

MILSAinne.jpgI Skåne utvecklas och leds arbetet med Samhälls- och hälsokommunikation i samarbete mellan kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, MILSA och Länsstyrelsen. Här är deltagarna vid ett styrgruppsmöte.

​- Det är jätteroligt. En god samhälls- och hälsokommunikation utgör en viktig grund för nyanländas möjligheter i det nya livet efter att man kommit hit på grund av flykt. I Skåne har vi nu arbetat med samhälls- och hälsokommunikation i mer än ett decennium. Parallellt har vi inom MILSA (Länsstyrelsen Skånes forskningsbaserade plattform för migration och hälsa)  arbetat med att ta fram rekommendationer för hur hälsokommunikation kan implementeras även på nationell nivå. Nu påbörjar vi arbetet med att bidra till en nationell kapacitetsförstärkning i mottagande och etablering av nyanlända. Det känns ju helt fantastiskt samtidigt som det innebär ett stort ansvar för oss, säger Katarina Carlzén, ansvarig för projektet på Länsstyrelsen Skåne.

ESF.png

Utvecklingsarbetet genomförs som en del av  plattformen Partnerskap Skåne och MILSA med nära koppling till länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner i genomförandet av samhällsorientering. Projektet genomförs i samarbete med de övriga länsstyrelserna och ett 30-tal organisationer som ansvarar för samhällsorientering samt ett antal lärosäten i Sverige.

- Det kommer att innebära ett stort arbete för länsstyrelserna, särskilt för oss i Skåne eftersom arbetet involverar många funktioner  hos oss -  samhälls- och hälsokommunikation, integration, folkhälsa, föräldrastöd, jämlikhet, mänskliga rättigheter och kommunikation.  Vi ser verkligen fram emot att kunna bidra med våra erfarenheter och kunskap i ett arbete för att förbättra nyanländas möjligheter till hälsa, delaktighet och arbetsmarknadsetablering, säger Katarina Carlzén.

 KatarinaAnetteinne.jpg

Anette Agardh, professor Socialmedicin och global hälsa Lunds universitet och Katarina Carlzén. Lunds universitet gav stöd till uppstarten av SHK i Skåne genom att 2009 ge en utbildning till de första SHK som då anställdes . Lu är sedan dess en central part i samarbetet, särskilt i relation till frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

MILSA utbildningsplattform kommer att utbilda samhälls- och hälsokommunikatörer över hela landet. Projektarbetet följs med stort intresse i både Sverige och internationellt. Internationella organisationer som the  World Health Organization, International Migration Organization och International Society for Social Pediatrics and Child Health kommer att bidra med expertis. Projektarbetet startar den 16 oktober.

Bilder: Nils Bergendal

Läs mer om MILSA