Stort intresse för Sverige tillsammans

I fredags arrangerade Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge och regeringskansliet den första regionala konferensen för Sverige tillsammans.

Syftet med de regionala konferenserna är att samla representanter för kommuner och landsting kring de resurser och förutsättningar som finns i mottagandet av asylsökande och nyanlända.

Utmaning och möjligheter

– Höstens flyktinginvandring till Sverige var en stor utmaning, och fortsätter vara det under de närmaste åren. Men den för också med sig möjligheter. Vi stärker befolkningsunderlaget i utflyttningsorter och vi kan klara arbetskraftsförsörjningen i ett läge när antalet Sverigefödda i arbetsför ålder blir kraftigt färre. På några års sikt bidrar vårt mottagande till att stärka Sveriges konkurrenskraft genom ökad kompetens, fler språk och erfarenheter, säger Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, regeringens representant på de regionala konferenserna.

Läs hela nyheten hos Länsstyrelsen Skåne.