Almedalen: Länsstyrelserna bjuder in till samtal om Sveriges nya läge

Förra årets stora flyktingströmmar har ställt Sverige inför ett helt nytt läge. Vi ska inte bara ge skydd, och trygghet till människor på flykt. Vi ska ge förutsättningar för ett nytt liv – jobb, utbildning, bostad och möjligheten att bygga ett nytt liv i ett nytt land.

Under förmiddagen den 6 juli kommer Länsstyrelserna i samverkan belysa alla de möjligheter och utmaningar som Sveriges nya läge för med sig. Temat är Nytt läge och de tre seminarierna är:

  • Nytt läge - Sverige tillsammans?
  • Nytt läge – boende för alla?
  • Nytt läge – hållbart samhällsbygge, men hur?

Statssekreterare Erik Nilsson på Arbetsmarknadsdepartementet som lett vårens regionala konferenser Sverige tillsammans, inleder det första seminariet. I det avslutande seminariet ger också Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sin bild av nutid och framtid.

– I samtliga tre seminarier har vi namnkunniga paneler med representanter från de aktörer som tillsammans kan ge de förutsättningar som behövs – såväl myndigheter som företag och organisationer. Det här kommer bli en spännande förmiddag, säger Lotta Larson, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Dalarna.

Tid: 09.00 – 12.00 (seminarierna börjar varje hel timme)
Plats: Länsstyrelsens Trädgård, Visby

Läs mer om förmiddagens seminarier
Nytt läge – Sverige tillsammans?
Nytt läge – boende för alla?
Nytt läge – hållbart samhällsbygge, men hur?