#nyttläge - Länsstyrelsernas gemensamma seminarier under Almedalsveckan 2016

Under Almedalsveckan kommer länsstyrelserna hålla tre förmiddagsseminarier om Sveriges nya läge efter den flyktingmottagning som kulminerade i höstas.

Tid: klockan 9-12 den 6 juni.
Plats: Länsstyrelsens trädgård i Visby.

Moderator är Edna Eriksson, föreläsare och utbildare inom mångfald och likabehandling.
 

Delseminarium 1: Nytt läge – Sverige tillsammans?

Många aktörer över hela Sverige har under våren träffats för att diskutera de utmaningar som vi regionalt och kommunalt står inför när det gäller att bygga ett hållbart samhälle där vi möter upp och kan tillvarata de resurser som finns hos alla nyanlända. Vilken bild har framträtt? Vilka initiativ och arbetsformer har identifierats och hur går vi vidare?

Panel

 • Erik Nilsson, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Lars Bäckström, Landshövding i Västra Götaland
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Lillemor Lindell, projektledare idrottens inkluderingsarbete, Riksidrottsförbundet
 • Sohrab Fadai, regionchef för Företagarna, Dalarna
 • Anna Ekström, GD Skolverket

Delseminarium 2: Nytt läge – boende för alla?

En stor och uppenbar utmaning är bostadssituationen runt om i landet. I många kommuner rådde redan innan hösten bostadsbrist och nu krävs nytänk, snabbhet och kanske förändrade processer för att få fart på bostadsbyggandet.

Panel

 • Johan Löfstrand, vice ordförande Civilutskottet
 • Chris Heister, Landshövding i Stockholm län
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges kommuner och landsting
 • Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder
 • Mikael Granat, VD Willhem
 • Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen i Skåne
 • Janna Valik, GD, Boverket

Delseminarium 3: Nytt läge – hållbart samhällsbygge, men hur?

Boendet är en förutsättning men för att bygga ett nytt liv i ett nytt land måste man lära sig språket, få ett arbete och bli en del av det samhälle man lever i. Ju snabbare den processen kan påbörjas desto bättre. Här krävs alla goda krafter, engagemang och stor förmåga till nytänkande.

Panel

 • Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
 • Clas Olsson Biträdande, generaldirektör Arbetsförmedlingen
 • Lena Micko, ordförande Sveriges kommuner och landsting
 • Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län
 • Anders Danielsson, GD Migrationsverket
 • Lars-Göran Johansson, vice VD Svenskt näringsliv