Platsbehovsframställan om ensamkommande barn

Migrationsverket överlämnade sin höstprognos till regeringen den 4 november. Den redovisar en ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn. Cirka 8 000 ensamkommande barn beräknas söka asyl under 2015.
Detta innebär Migrationsverket har sänt en platsbehovsframställan till Länsstyrelserna där platsbehovet för 2015 har höjts till 4 850 asylplatser i hela landet. Länsstyrelsen har till följd av det förhöjda platsbehovet valt att ta fram nya länsvisa och kommunala fördelningstal för 2015, för information om dessa, kontakta respektive länsstyrelse.

Platsbehovsframställan från Migrationsverket