Länsstyrelsens ansvar

  • Verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd i kommunerna.
  • Förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn.
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och myndigheter avseende ensamkommande barns och ungdomars mottagande, boende och introduktion/etablering.
  • Samordna statens insatser genom samverkan med andra myndigheter.

Länsstyrelsens tillsynsansvar

Sju av landets 21 länsstyrelser utövar tillsyn gentemot överförmyndare i kommunerna och granskar även tillsyn av godmanskap och särskilt förordnad förmyndare för ensamkommande barn. 

Område    

Omfattar län

Ansvarig Länsstyrelse

Norra Norrland

Norrbotten, Västerbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Södra Norrland       

Jämtland, Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Norra mellersta Sverige

Gävleborg, Dalarna, Örebro, Värmland

Länsstyrelsen i Dalarna 

Stockholm-Mälardalen

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Gotland

Länsstyrelsen i Stockholm 

Västra Götaland

Västra Götaland, Halland

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Östra Götaland

Östergötland, Jönköping, Kalmar

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Sydsverige

Skåne, Blekinge, Kronoberg

Länsstyrelsen i Skåne län