Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har en samordnande roll avseende kommunernas mottagande av ensamkommande barn med fokus på utveckling av regional samverkan.

 

Länsstyrel­sen ska:

 

  • Verka för att i det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.
  • Föra dialog med kommunerna om tillgång på boendeformer, utbildning, hälsa, fritid och gode män.
  • Utöva tillsyn över överförmyndarnas verksamhet.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i barnkon­ventionen.

 

Länsstyrelsens tillsynsansvar

Sju av landets 21 länsstyrelser utövar tillsyn gentemot överförmyndare i kommunerna och granskar även tillsyn av godmanskap och särskilt förordnad förmyndare för ensamkommande barn. 

Område    

Omfattar län

Ansvarig Länsstyrelse

Norra Norrland

Norrbotten, Västerbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Södra Norrland       

Jämtland, Västernorrland

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Norra mellersta Sverige

Gävleborg, Dalarna, Örebro, Värmland

Länsstyrelsen i Dalarna 

Stockholm-Mälardalen

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Gotland

Länsstyrelsen i Stockholm 

Västra Götaland

Västra Götaland, Halland

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Östra Götaland

Östergötland, Jönköping, Kalmar

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Sydsverige

Skåne, Blekinge, Kronoberg

Länsstyrelsen i Skåne län