Kommunens ansvar

Kommuner ansvarar för att:

  • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att utreda om en familj, till exempel en anhörig, är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
  • utse god man.
  • se till att barnet får skolundervisning.
  • se till att barnet får en introduktion till det svenska samhället. 
  • efter ett beviljat uppehållstillstånd ansvara för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration. Ansvaret innebär även att efterforska var barnets familjemedlemmar finns. 
  • sträva efter att barnet får en utvecklande och meningsfull fritid.
  • förordna särskilt förordnad vårdnadshavare efter PUT.