Bostadslösningar

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Flera av insatserna som har beviljats § 37-medel under de senaste åren har (haft) fokus på boende för och bosättning av nyanlända. Vill du veta mer om dessa beviljade insatser? Om vilka kommuner som genomför en § 37-insats med boende/bosättning som fokus? Vill du ha tips på hur nyanländas boende och bosättning kan underlättas?

Läs i så fall gärna mer här! Se: Aktuella § 37-insatser om boende för nyanlända.xlsx

För information om aktuell §37-utlysning i ditt län vänligen se respektive länsstyrelses egen hemsida.

 

 Content Editor