Bostadslösningar

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Exempelsamling bosättning §37.xlsx (Beviljade insatser 2015-2017)

Samtliga beviljade insatser §37 2017.xlsx

 Content Editor