Aktuella läns- och kommuntal

Det är regeringen som beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen.

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande år efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande län, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet. Länstalen kan revideras om mottagandebehovet förändras, vilket Migrationsverket gör bedömningar av i sina prognoser. Beslut om revidering av länstalen fattas av regeringen.

Kommuntal för 2020

Kommuntal 2019, reviderad sammanställning november

Vidare läsning

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner (beslut om länstal)
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning