Aktuella läns- och kommuntal

Det är regeringen som beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen.

Läns- och kommuntal 2018

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner (länstal)

Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (kommuntal)