Beviljade ansökningar

Beslut om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122.

 

Beviljade ansökningar 2018

Beviljade §37a ansökningar 2018.pdf

Beviljade §37a- insatser omgång två- 2018.pdf

 

Beviljade ansökningar 2017

Beviljade ansökningar §37a 2017

Beviljade ansökningar 2016

Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 8 juni 2016 tagit beslut om att bevilja/avslå ansökningar om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Beviljade ansökningar §37a 2016 omgång 1

Beviljade ansökningar §37a 2016 omgång 2

Beviljade ansökningar 2015

Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 18 juni 2015 tagit beslut om att bevilja/avslå ansökningar om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Beviljade ansökningar §37a 2015