Bidrag

Här kan du läsa om bidrag och ersättningar som länsstyrelserna inom integrationsområdet.

 

Andra myndigheter som fördelar bidrag till integrationsinsatser

Tillväxtverket:

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning.html

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html

 
EU-fonden AMIF (Migrationsverket):

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder.html