Nu förbättrar vi Bolumsleden

Vandringsleden vid Bolums lider ses över. De kommande veckorna kommer vi att byta ut grindar och spänger längs leden. Även ledmarkeringarna kommer att bli tydligare längs leden. Nya bänkar och bord kommer också att sättas ut. Det går att vandra leden som vanligt under arbetets gång. Tänk på att det går betesdjur i hagarna för att hålla markerna öppna och artrikta. Undvik därför i möjligaste mån att gå med din hund i hagarna.