Nu har slåttern börjat vid Hornborgasjön

Årets slåttersäsong har börjat vid Hornborgasjön. Slåttern inleds först vid Fågeludden, Bolumslider och Bredegården. Därefter kommer sjöns blötare marker att slåttras. Totalt kommer omkring 300 hektar av dessa mader att slåttras. Slåttern vid Hornborgasjön är viktig både för fåglar, insekter och växter.