Nya häckningsöar byggs i Hornborgasjön

Under vecka 29 kommer nya häckningsöar att börja byggas i Hornborgasjön. De nya öarna kommer bli omkring 300 kvadratmeter stora . De kommer förhoppningsvis att bli ett nytt hem för skrattmåsar, fisktärnor och den sällsynta svarthalsade doppingen.

De nya häckningsöarna kommer att byggas på sjöns västra sida i närheten av Utloppet. Arbetet väntas ta omkring två veckor mellan vecka 29 till vecka 31. Under arbetet kommer det att finnas maskiner vid Utloppet och i sjön. För utförandet av arbetet står Naturvårdsgruppen  om blivit upphandlade av Länsstyrelsen i Västra Götaland för att anlägga
häckningsöarna.

 

Vid frågor kontakta:
Peder Hedberg Fält
Peder.Hedberg.Falt@lansstyrelsen.se
010-224 56 56.