Kräftprovfisken i Flian 2018

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genomfört sin årliga undersökning av förekomst av kräftor i Flian nedströms Hornborgasjön. Fiskena har gjorts inom ramen för det kontrollprogram som finns upprättat för sjöregleringen och utförs av tredje part. Här kommer resultatet!