Inställda örndagar 2018

På grund av ombygnation vid Trandansen är vinterns örndagar inställda. Trandansen kommer, till transäsongsöppning, bl.a. att vara utrustad med en ny toalettbyggnad och godkända personalutrymmen.

​Örnarna utfodras fortfarande i den södra änden av sjön under december och januari, så skådning på egen hand är fortfarande möjlig.

Är du ute och åker skridskor så tänk på att hålla dig i de norra och mittersta delarna passera inte Almeö, så riskerar du inte att skrämma örnarna.