Hornborgasjön är restaurerad – vad blev resultatet?

Varmt välkommen till ett informationsmöte om resultatet av utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering.

När:              15 jan 2018 kl. 18:00 - ca kl. 20:00

Var:              Cesarstugan, Östra Tunhem, www.cesarstugan.se

Anmälan:     Anmäl dig på Länsstyrelsens webb senast 10 jan 2018 >

Under mötet presenterar forskarna resultatet av utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering och deltagarna har möjlighet att ställa frågor till forskare, länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

 

Ur programmet 

  • Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö
  • Annie Jonsson, Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap.
  • Hornborgasjön har stor betydelse för lokalbefolkningens livskvalité
  • Sandra Wahlqvist, Mittuniversitetet/ETOUR
  • Lantbrukare upplever att förutsättningarna att bedriva lantbruk har försämrats
  • Helena Hansson och Suvi Kokko vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Frågestund med forskarna, länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket.
  • Intervju med generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket och naturvårdsdirektör Sven Swedberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Moderator är Staffan Sjöberg, Kraftord.

Frågor

Mathilda Freij, länsstyrelsen Västra Götaland, mathilda.freij@lansstyrelsen.se

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Läs mer om utvärderingarna här

Länsstyrelsens logotyp, färg Naturvårdsverkets logotyp i färg