Provfiske i Hornborgasjön

Det har återigen provfiskats i Hornborgasjön. Detta görs löpande med två års mellanrum. ​I rapporten framgår att Hornborgasjön är en fiskrik sjö, men att den är svår att bedömma, på grund av sin unika karaktär.

- Det är en bra balans i sjön som gynnar fågellivet på ett positivt sätt, säger Peder Hedberg Fält som förvaltar Hornborgasjöns naturreservat.

Prickarna på bilden visar nätens placering vid provfisket.

I PDF-filen nedan hittar du rapporten i sin helhet.