Föredrag- Unika platåberg

Torsdag 10 sep kl 18
Doppingens hörsal

Vi befinner oss mitt i ett uråldrigt platåbergslandskap. Det är unikt och blir förhoppningsvis snart Sveriges första Unesco Globala Geopark. Projektledare Anna Bergengrens föredrag i Doppingen blir en tidsresa genom 1700 miljoner år.

Föranmälan till: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se Max 53 personer får plats på föredragen.
 
Caféet har öppet från kl. 17