Tranmorgon vid Trandansen

Onsdag 25 mars, klockan 09-09.30
Samling vid Trandansen

Lär dig mer om tranorna; hur de räknas och när de dansar. Samling vid Trandansen. Guidningen pågår i cirka 30 minuter och är gratis.