Skådarskola för barn- rovfåglar

Lördag 17 okt kl. 11 på naturum

Låt barnen upptäcka fåglarnas värld med oss. Fåglar med vassa näbbar och klor är häftiga, men är de farliga? Rovfågelskola på naturum.