Tranmorgon på Trandansen

Måndag 23 mars, kl 09.00-09.30
Samling vid Trandansen 

Lär dig mer om tranorna; hur de räknas och när de dansar. Vi samlas vid Trandansen. Guidningen är - liksom alla våra aktiviteter - gratis. Den pågår i cirka 30 minuter.