Guidning- Fladdermöss

Lördag 29 aug kl. 21
Samling Doppingen

Vi följer Petter Bohman, fladdermusexpert, ut på en mörkervandring och får förhoppningsvis både höra dem och se svarta vingar svischa genom natten. Ta gärna med ficklampa.
Föranmälan till: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se