Guidning- Ätlig natur

Söndag 17 maj kl. 14 samling naturum

Runt omkring oss finns massor med ätliga växter. Susanne Johansson har länge haft ett stort intresse av just detta. En vandring kantad av både vilda och odlade inslag.

Föranmälan till: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se.