Örnhelger

Sedan många år har det vintertid funnits en örnåtel i södra delen av Hornborgasjön. Hit kommer havsörn och ibland kungsörn för att äta giftfri föda i form av främst griskött.
Kungsörn. Foto: Kent-Ove Hvass

Efter många års utfodring i Sverige har nu örnarna ökat i antal efter att ha varit hotade av utrotning. Det är främst ökad överlevnad hos ungfåglarna och minskad giftbelastning som gett resultat. Några helger under vintern håller vi Trandansen öppen för örnskådning. Då finns guider från de lokala fågelklubbarna på plats och hjälper besökarna. 

Kontakta oss

naturum Hornborgasjön
521 98 Broddetorp
Tel: 010-224 50 10
E-post: naturum.hornborgasjon
@lansstyrelsen.se