Fågeltorn 

Det finns flera fågeltorn vid Hornborgasjön där du kan spana på fåglar eller bara njuta av den vackra utsikten.
Fågeltorn i naturum. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

naturum Hornborgasjön

Tornet i naturum har hiss. Det betyder att rörelsehindrade får en chans att blicka ut över sjön. Från tornet ses en av Sveriges största skrattmåskolonier, dykande doppingar, simmande änder och mängder av sothöns.

Utsikten

Utsikten. Foto: Kent-Ove Hvass

Vid Fågeludden, alldeles intill naturum Hornborgasjön, ligger nybyggda Utsikten. Det är en gedigen byggnad i ek och kalksten, strategiskt placerad på en kulle för att få fin utsikt över Hornborgasjön. Det gamla tornet på Fågeludden, länge ett resligt landmärke över sjön, är rivet.

Ytterberg

Ytterberg. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Vindskyddet och plattformen på Ytterbergs udde når man från parkeringen vid Ytterberg, efter en promenad om cirka 400 meter. Bra överblick över sjön.

Fäholmen

Tornet vid Fäholmen ger dig överblick över sjöns norra del. Är som bäst på hösten, när tranorna flyger in i skymningen. Tranorna kommer från fälten i norr för att övernatta i Hornborgasjön. 

Utloppet

Fågeltornet vid Utloppet på sjöns västsida rekommenderas särskilt under vinter och vårvinter. Det strömmande vattnet bjuder inte minst änder och svanar på en tillflykt när resten av sjön är frusen. Goda chanser att se och höra spelande gråhakedopping under våren.

 

Fäholmen/Utloppet. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Hånger

Hångertornet är kanske det minst kända vid Hornborgasjön. Ligger i den södra delen av sjön och kräver en promenad om cirka 1,5 kilometer. Fin vy över det rika, omväxlande landskapet runt sjön. Vänligen undvik att vandra Hångerleden under vintern när örnutfodringen pågår då örnarna i närheten är lättstörda.

Ore nabb

Det lilla tornet vid Ore nabb bjuder också på varierande miljöer. Inte minst under promenaden ut - cirka 1,5 kilometer - till tornet. Du går på en ås, genom lövskog och hagar, med fattiga mossmarker på vänster sida och den rika sjön på höger.

Ore nabb/Almeö. Foto: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Almeö

Almeötornet kräver en rejäl vandring, från parkeringsplatsen vid Skattegården. Den öppna vandringen över Hornborgamaden brukar dock bjuda på en del fågelupplevelser. Från tornet vid Almeö ser du sjöns södra delar.

Kontakta oss

naturum Hornborgasjön
521 98 Broddetorp
Tel: 010-224 50 10
E-post: naturum.hornborgasjon
@lansstyrelsen.se