Tillgänglighet

På naturum Hornborgasjön strävar vi efter att ha en tillgänglig verksamhet för alla oavsett funktionsvariation.

Tillgänglighetsdatabasen

Vår verksamhet har granskats av tillgänglighetdatabasen. Här finns en noggrann beskrivning av tillgängligheten och även många bilder på våra faciliteter.

Utställning

Naturumbyggnaden och utställningen är väl anpassad. Här finns det gott om utrymme att ta sig runt i utställningen och även en sittplats som erbjuder en stunds vila. Utställningen är varierad och lockande, förutom de läsbara texter som är spridda i utställningen finns möjlighet att använda sig utav hörbar information, i form av audioguider (mer information nedan). Det finns många spännande saker att upptäcka, stora delar av utställningen kan undersökas och kännas på. Kan du hitta markeringarna på golvet som leder till expeditionen?  Dessa fungerar dessutom som vägledare för dig som använder dig utav en vit käpp.

Fågeltornet

Precis ovanför naturums utställning finns ett inbyggt fågeltorn, hit kan du ta dig med hjälp av antingen trappor eller med hiss. Fågeltornet är nog Sveriges hittills enda inbyggda fågeltorn med hiss.

Det finns höj och sänkbara tubkikare både på bottenvåningen och i fågeltornet.

 

Informationstexter

Alla texter på montrar och skärmar är tryckta i relativt stor textstorlek. De är skrivna med en stil som har hög läsbarhet. Långa och krångliga meningar har undvikits för att skapa lättläst information så att alla ska kunna ta del av texterna och skyltar med text har placerat på lagom läshöjd.

Språk

Det finns också möjligheter för dig med annat språk eller med synnedsättning att använda dig utav bärbara audioguider för att lyssna på informationen på önskat språk, de valbara språk som finns är svenska, engelska, tyska och arabiska. Audioguiderna kan också användas av dig som använder dig utav hörapparater (samt T-läge), fråga naturumvärdana så hjälper de dig.

Toaletter

Toalett för rullstolsburna finns på bottenvåningen. Där finns också en höj och sänkbar brits/skötbord för att underlätta vid både blöjbyten och assistans.

Utanför naturum

Spången ut till utsikten är bred, rullvänlig samt har svängutrymmen så att alla som vill kan ta sig ut till platsen. Längs med spången finns bänkar och mötesplatser där man kan mötas eller vända med barnvagn, rullator och rullstol.

Vår fikaplats för medhavd fika är belägen precis utanför naturums norra sida och är en upphöjd platå i samma höjd som spången. Passa på att ta en stunds vila medan ni tittar ut över Hornborgasjön, här finns garanterad fågelutsikt.

 

Doppingen

Intill naturum ligger det nya tillskottet vid Fågeludden - byggnaden Doppingen. I Doppingen drivs Café Doppingen, men här finns också hörsal.  Hela huset är tillgänglighetsanpassat enligt Naturvårdsverkets standarder för nyuppförda byggnader.

 

Parkering

Vid Fågeludden finns möjlighet till parkering för såväl personbil som husvagn och husbil. Det finns både handikappsparkering och möjlighet att släppa av passagerare invid spången ut till naturum. Spången är ca 50 meter lång och väl tilltagen på bedden. Du kan också båda handikappsparkera och släppa av passagerare precis intill byggnaden Doppingen.